Apie klubą

Futbolo Klubas FK Granitas

Viešoji įstaiga futbolo klubas "Granitas“ (toliau FK "Granitas“) – Vilniuje įsikūręs futbolo klubas ir vaikų futbolo mokykla, kurioje treniruojasi Vilniaus apskrities jaunieji futbolininkai, o klubą palaiko visi neabejingi futbolui sostinės bei Vilniaus rajono gyventojai. Klubo vaikų futbolo mokykla - viena stipriausių šalyje tiek sportine, tiek organizacine prasme, o klubas kartu yra ir vilniečių sportinės veiklos ir laisvalaikio organizatorius, besirūpinantis vaikų ir suaugusiųjų bendruomenės narių užimtumu bei aktyviai dalyvaujantis jos socialinėje veikloje.

FK "Granitas“ strategija yra ugdyti aukšto meistriškumo profesionalius futbolininkus iš savo vaikų futbolo mokyklos auklėtinių.

Klubas, be sportinių tikslų, nuo pat įkūrimo puoselėja ir socialinius bei vaikų ugdymo tikslus, siekia būti aktyvus bendruomenės laisvalaikio ir sportinės veiklos organizatorius, futbolo ir sveiko gyvenimo būdo propaguotojas vaikų ir jaunimo tarpe.

Klubas turi ilgalaikę futbolo vystymo strategiją vaikų ir jaunimo tarpe, kuri paremta nuosekliu klubo administracijos darbu, siekiant sudominti šiuo sportiniu žaidimu ir pritraukti į klubą kuo daugiau Vilniaus apskrities vaikų ir jaunimo, pritraukti į FK “Granitas” vaikų futbolo mokyklą kuo daugiau gabių futbolui vaikų, ugdyti jų meistriškumą, žmogiškąsias vertybes, pilietiškumą, socialinę atsakomybę, kartu visiems klubo auklėtiniams sudarant palankiausias sąlygas siekti sportinių aukštumų futbole, užtikrinant galimybę netrukdomai mokytis.